Utopia työkaluna. Irti vaihtoehdottomuuden valheesta

DmvD2hZX0AAPRm9.jpg

“Utopia työkaluna. Irti vaihtoehdottomuuden valheesta” on 6.10.2018 julkaistava utopioita ja kapitalismin/markkinatalouden vaihtoehtoja käsittelevä kirja. Kirjan ovat toimittaneet Minna Mentula, Keijo Lakkala, Simo Suominen ja Hanna Era.

Kirjan julkaisee Demokraattinen sivistysliitto (DSL).

 

“Elämmekö epätoivon aikakautta? Media ja tiede kertovat meille talouden lähtevän taas uuteen syöksyyn, ilmastokatastrofin pahenevan, epätasa-arvon lisääntyvän ja fasismin nostavan rumaa päätään. Onni ja vaikutusvalta pelkistyvät vain rahalla saavutettavissa oleviksi kulutusvalinnoiksi. Samaan aikaan yhteiskunnalliset visiot loistavat poissaolollaan ja jos joku sellaisia kehtaa esittää, leimataan hänet pian epärealistiseksi haaveilijaksi.

Utopia työkaluna – irti vaihtoehdottomuuden valheesta tekee lopun epätoivosta ja auttaa lukijaa luomaan merkitystä sekä asettamaan nykyisyyden ylittäviä päämääriä. Kirjan kirjoittajat esittelevät utopioita työkaluina niin filosofian, taloustieteen, kasvatuksen, uskonnon, kulttuurin kuin kirjallisuudenkin alueilla. Opi erottamaan konkretia haihattelusta sekä tunnistamaan mahdollisuudet ja rajat uuden yhteiskunnan luomisessa!”

Sisällysluettelo:

 1. Minna Mentula, Keijo Lakkala, Simo Suominen & Hanna Era: Esipuhe
 2. Keijo Lakkala: Johdanto – utopioiden yhteiskuntakriittisestä potentiaalista
 3. Hanna Era: Kuinka luoda utopioita epätoivon aikakaudella?
 4. Simo Suominen: Järjestelmän voima ja voimattomuus
 5. Camilla Kantola: Paremman tulevaisuuden rajat – oikeiston ja vasemmiston utopioista
 6. Irma Hirsjärvi: “Freedom is a Heavy Load” – feministisistä utopioista
 7. Joonas Laine & Miika Salo: Cockshottin ja Cottrellin uusi sosialismi
 8. Tapani Lausti: Osuuskuntautopiat – ruohonjuuritasolta vallankumoukseen
 9. Antti Jauhiainen & Joona-Hermanni Mäkinen: Osallisuustalous – visio demokraattisesta yhteiskunnasta
 10. Miika Kabata: Utopia ja kapitalismi
 11. Olli-Pekka Moisio & Matti Rautiainen: Utopia ja kasvatus
 12. Juhani Mastokangas: Johdatus Gandhin ihanneyhteiskuntaan
 13. Kai Sadinmaa: Jumalan valtakunta

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s